ราคา
แอพทั้งหมดใช้งานได้ฟรี แต่มีการจำกัดขนาดไฟล์และการทำงานต่อวัน
รายเดือน รายปี-20%
แบบฟรี
$0
พรีเมี่ยม
$6
ต่อเดือน
$48 ปีละครั้ง
รวมเครื่องมือ
51 51
ไฟล์ต่อวัน
35 ไม่ จำกัด
ขนาดไฟล์สูงสุด 4 GB 10 GB
ความเร็ว
เร็ว เร็วขึ้น
โฆษณา ใช่ ไม่ใช่